S poľutovaním Vám oznamujeme, že www.svetove.sk ukončuje svoje pôsobenie dňa 28.04.2015.
Samozrejme, všetky objednávky a reklamácie budú riadne a včas vybavené.

V prípade akýchkoľvek otázok, prosím kontaktujte nás na adrese: info@svetove.sk